Privacy statement

Podivium is een bureau voor grafisch ontwerp, illustratie en beeldende kunst. Podivium levert diensten in opdracht, verzorgt workshops en verkoopt artikelen/originelen aan (zakelijke) klanten.

Wij respecteren de privacy van alle klanten en bezoekers van onze website en behandelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk.

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat:

  • iedere verwerking van persoonsgegevens een doel heeft;
  • voor het verwerken voor dit bepaalde doel een wettelijke grondslag aanwezig is;
  • wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, corruptie of verlies.

Klantgegevens
Als u klant wordt bij ons dan verzamelen en bewaren wij persoonsgegevens om onze dienst te kunnen leveren, contact met u op te kunnen nemen en voor administratieve doeleinden zoals facturering.

Welke gegevens wij vragen is afhankelijk van de dienst die u afneemt. Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor een workshop via onze website, dan willen wij naast uw eigen naam ook weten wie de deelnemer aan betreffende workshop is.

Afhankelijk van de diensten die u afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
  • bedrijfsnaam;
  • btw-nummer (indien wettelijke verplichting).

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang u klant bent bij ons. Uw persoonsgegevens delen we alleen met derden in geval van levering door leveranciers, maar altijd in overleg.

Schriftelijke communicatie
Stuurt u e-mails of andere schriftelijke berichten naar ons, dan is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Volgt u een workshop bij ons, dan vragen wij u als deelnemer soms naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende workshop relevant zijn. Hierdoor kunnen wij de inhoud van de workshop passender maken en uw vragen en verzoeken beantwoorden.

Met deze schriftelijke communicatie gaan wij vertrouwelijk om en wij combineren deze niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beeld- en/of geluidsopnames tijdens workshops
Volgt u een workshop bij Podivium, dan kan het voorkomen dat wij – Podivium en/of onze externe trainer(s) – foto’s of video’s willen maken voor promotiedoeleinden. Hiervoor vragen wij altijd vooraf ter plekke uw toestemming. Zonder uw toestemming maken wij geen beeld- en/of geluidsopnames van u. Ook andere aanwezigen mogen tijdens onze workshops geen beeld- of geluidsopnames van u maken zonder daarvoor uw toestemming gevraagd en gekregen te hebben.

Nieuwsbrief
Indien u klant bent bij ons ontvangt u vier tot zes keer per jaar de digitale nieuwsbrief van Podivium in uw mailbox. Ook kunt u nieuwsbrieven ontvangen van Marijn van der Wateren en Christel Bouwmeester-Wassenaar. Wilt u onze nieuwsbrieven niet (meer) ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden onderaan elke nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief wordt opgemaakt en beheerd via Mailchimp en daarom verwijzen wij hierbij naar het privacystatement van Mailchimp.

Cookies
Wij gebruiken niet-commerciële-cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Desgewenst kunt u via uw browser alle cookies weigeren, maar het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze site dan niet meer correct werken.

Onze website en mailserver worden beheerd door MijnDomein en daarom verwijzen wij hierbij naar het privacystatement van MijnDomein.

Online betalen
De betaalservice van onze webshop wordt geleverd door Mollie en daarom verwijzen wij hierbij naar het privacystatement van Mollie.

 Verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering
U heeft het recht om uw door Podivium verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of (als digitaal bestand) over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen organisatie. Ook kunt u een eerder verleende toestemming voor een verwerking intrekken en/of bezwaar maken tegen de verwerking van (specifieke) persoonsgegevens.

Stuur uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking toestemming of uw bezwaar tegen een specifieke verwerking naar: info@podivium.nl. Voordat wij aan een dergelijk verzoek gehoor geven, zullen wij natuurlijk eerst controleren of het verzoek wel echt van u afkomstig is.

Vragen of klachten?
Neem bij vragen of klachten over dit privacystatement of hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, zo snel mogelijk contact op Podivium. Wij informeren en helpen u graag:

Podivium grafisch ateliers
Parkstraat 5-rd

2011 KJ Haarlem
023-551 83 40
info@podivium.nl
KvK-nummer 34147090

Rest ons nog om u erop te wijzen dat elke burger in Nederland het recht heeft om een klacht over het gebruik van zijn persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacystatement van Podivium is bijgewerkt op 14 oktober 2019